Gépjármű-felderítés

Matrix-Police Rendszámazonosító Rendszer

A BERENDEZÉS

A Matrix-Police egy járőrautóba telepített automatikus működésű modern rendszám azonosító berendezés, mely a másodperc töredéke alatt képes az akár nagy sebességgel haladó járművek rendszámának a leolvasására és teljes körű ellenőrzésére.

FELÉPÍTÉS
A Matrix-Police a gépjármű forgalmat figyelő videó kamerából és a képfeldolgozó számítógépből áll.

MŰKÖDÉS
A számítógép a kamerától érkező videó jelet digitalizálja, vagyis a maga számára értelmezhető képpontokra (pixelekre) bontja.
A képfeldolgozó program a képpontok halmazából meghatározza a rendszám helyét és speciális karakterolvasó programja segítségével megállapítja, hogy mi van ráírva, vagyis mi a rendszám maga.

RENDSZÁM ELLENŐRZÉS
A rendszámot összeveti a BM-AH központi adatbázisában és/vagy a különféle szempontok szerint összeállított saját adatbázisában található adatokkal, melyeket mint információkat a színes monitorán megjelenít és a hangszóróján bemond.

NAPLÓZÁS / ARCHIVÁLÁS
A számítógép későbbi tanulmányozás céljából időpont megjelöléssel minden egyes gépjárműnek eltárolja a rendszámát és beállítástól függően a fotóját is.

ADATBÁZIS
A Matrix-Police berendezések a látott rendszámokat központi, helyi vagy akár mindkét adatbázis alapján képesek ellenőrizni.
A központi adatbázis jellemzője, hogy az mindig hiteles adatokkal rendelkezik.
Ezért a lekérdezésre adott válaszok is pontosak és hitelesek. Hátrányuk, hogy elérhetőségük és válasz idejük nem garantált, valamint az, hogy elérhetőségükhöz mindig folyamatos kapcsolatot kell velük fenntartani, melynek költsége a használat idejével és gyakoriságával nő. Külön veszélyt jelent ha a központi adatbázis bármi ok miatt (pl. üzemzavar, térerő hiánya, stb.) nem elérhető, mert akkor az egész lekérdező rendszer működésképtelenné válik.
A helyi adatbázis jellemzője, hogy az mindig kéznél van, így az ellenőrzés azonnali és biztonságos. Előnye továbbá, hogy nem igényel kommunikációt, ezért az üzemeltetést nem terhelik járulékos költségek. A kommunikáció szükségtelenségéből további előny is fakad, nevezetesen az, hogy a központi adatbázis elérhetetlensége egyáltalán nem okozza a rendszer leállását, összeomlását. A helyi adatbázis hátránya, hogy az csak a frissítés pillanatában mondható aktuálisnak. Ezért használata csak akkor javallott ha az adatváltozások nem túl gyakoriak. (Pl.: nyilvántartás szerint körözött autóból kb.
150.000 db van és naponta országosan nem lopnak el többet mint ~15-öt, ami az egész állománynak csupán 0,001%-a, amiből az következik, hogy napi frissítésű adatbázissal csaknem ugyanolyan eredményességgel lehet körözött autókra vadászni, mintha azt a központi nyilvántartásból tennénk.)
A központi és a helyi adatbázisok együttes alkalmazása is megengedett, amikor a központi adatbázis használatát kiegészíti egy helyi adatbázisban való ellenőrzés szükségessége is.
Rendőrségi alkalmazás esetén a Matrix-Police berendezések az azonosított rendszámokhoz tartozó adatokat alapvetően a központi adatbázisból (BM-AH) ellenőrzik és csak akkor térnek át a saját helyi adatbázisuk használatára, ha a központi adatbázis valamiért elérhetetlenné válna (pl. térerő hiánya miatt bont a GPRS mobil telefonos adatátviteli kapcsolat), azaz a központ leszakadna.
Rendőrségi alkalmazás esetén az alapadatbázis a BM-KAH központi gépjármű nyilvántartójában tárolt törzs adatállomány, melyből ~1 másodperces válaszidővel megtudható, hogy az adott rendszám: körözés alatt áll-e, érvényes-e a forgalmi engedélye, rendelkezik-e érvényes kötelező biztosítással, érvényes-e a zöld kártyája és hogy a rendszámot eredetileg milyen színű és gyártmányú gépkocsira adták ki.
Civil alkalmazás esetén az adatbázist az adott civil szervezet állítja össze saját egyedi szempontrendszere alapján. Vannak persze olyan alkalmazások is amikor csak és kizárólag a központi adatbázis használata javallott. Ilyenek pl. a különféle parkolási társaságok városi díjfizetést ellenőrző rendszerei, ahol a parkolási szokások természetéből fakadóan a központi adatbázis rövid időn belül oly nagy mértékben megváltozik, hogy az ellenőrző eszközbe telepített helyi adatbázisnak egyszerűen nincs értelme.

RIASZTÁS
A berendezés azonnal riaszt, ha olyan járművet észlel amely körözött, vagy amelynek nincsen érvényes forgalmi engedélye, zöld kártyája, vagy nem fizeti a kötelező biztosítást.

ADAT FRISSÍTÉS
A Matrix-Police az adatbázis feltöltésének, frissítésének és archiválásának széles választékát kínálja, köztük a kézi, a floppy diszkes, a pendrive-os, a hálózatos, a vezetékes és a vezeték nélküli (GPRS) kommunikáció módozatait. Ezek közül ma a floppy diszkes és az un. pendrive-os frissítés terjedt el a napi gyakorlatban.

FŐKÉPERNYŐ
A számítógép működését annak főképernyőjén keresztül mutathatjuk be a legszemléletesebben. A képernyő rendkívül kifejező és magától értetődő, akárcsak a számítógép kezelése. Így elmondhatjuk, hogy nagyon ember közeli, vagy más szóval nagyon felhasználó barát.
Az élőképen a számítógép automatikusan megkeresi a rendszám-táblát melyet egy külön ablakba kitesz és fölé írja a leolvasás eredményét, ezzel mintegy felkínálja az ellenőrzés és szükség esetén a kézi javítás lehetőségét is. A járőrmunkában a legalapvetőbb dolog az ellenőrzés. Nos ezt szolgálja az, hogy a berendezés a leolvasott rendszámot azonnal összeveti a központi és a saját adatbázisával és az onnan nyert információkat, – mint a gépjármű színét, gyártmányát és ország jelzését, melyre a rendszámot eredetileg kiadták – rögtön megjeleníti a képernyőjén, akárcsak azt, ha körözött gépjárművet lát. A számítógép mindezen információkat élőszóban is bemondja. Jelen példánál maradva azt, hogy bordó Skoda, vagy azt, hogy körözött jármű. A képernyő jobb oldalán az utoljára látott 4 gépjármű képe látható, ugyancsak a megfigyelés megkönnyítése céljából.

A Matrix-Police berendezés működése automatikus és kezelése egyszerű.

Automatikusan ismeri fel a kamera által látott képen a rendszámokat, automatikusan ellenőrzi azokat a különféle adatbázisokban, automatikusan tájékoztat képben és hangban egyaránt, automatikusan riaszt, automatikusan eltárolja a látott autók fotókkal kiegészített adatait még azalatt is, amikor kezelője a számítógépen egyéb dolgokat csinál.
A Matrix-Police számítógép kezelése billentyűzetről, vagy a képernyőn keresztül egérrel történhet. A képernyő egyben kezelői felületként is viselkedik. Az egér segítségével a mutató nyílnak (cursor-nek) a képernyő megfelelő részére irányításával és a megfelelő egér-gomb megnyomásával lehetőség kínálkozik az adatbázisok lekérdezésére, archiválására, frissítésére, módosítására, stb. A Matrix-Police program módot kínál a tévesen leolvasott rendszámok javítására, vagy tetszőleges új rendszámok kézi bevitelére és ellenőrzésére, ill. azoknak az adatbázisba való ideiglenes, vagy állandó felvételére. Ugyan ilyen módszerrel adódik lehetőség arra, hogy bármiről, pl. záróvonal átlépésről fényképet, vagy videó felvételt készítsünk. Ilyen módon arra is lehetőség kínálkozik, hogy egy esetleges szabálytalanságot fényképpel is dokumentáljunk. Jól jöhet ez, amikor az elkövető utólag vitatja a számonkérés jogosságát.
A Matrix-Police berendezés fontos tulajdonsága, az emlékezet. Emlékezik arra, hogy mikor milyen rendszámú járműveket látott és ha kell e tényt fotóval is dokumentálja. Ezzel a tulajdonságával egy egészen egyedül álló, egészen különleges lehetőséget kínál a nyomozó munkájához. Ráadásul teszi mindezt úgy, hogy a kicsi, könnyű notebook számítógépet a járőrautóból egy kézmozdulattal kiemelve, annak eltárolt adatait kényelmes irodai környezetben tanulmányozhatjuk.
A járőr munkáját segítik az ALBUM, a TÖRZSADATOK, a KÖRÖZÉS, a TÉRKÉP és az ADATBÁZIS menüpontok, melyek egyike-másika az alkalmazástól függően van, vagy nincs implementálva. Ezeknek a menüpontoknak a kiválasztásával a kezelő a számítógép különféle adatbázisait érheti el. Lehetősége kínálkozik a látott és az ALBUM-ba eltárolt autók adatbázisának a lekérdezésére, vagy a szín-gyártmány és egyéb adatokat is tartalmazó TÖRZSADATOK elemzésére – szükségszerűen mind ezek összevetésére. Az ADATBÁZIS menüpont nyújt lehetőséget az új adatok – pl. körözési állomány bevitelére, betöltésére.
A MATRiX berendezés egy-egy jármű azonosításakor minden fontos adatot kijelez a képernyőn, melyre a kezelőnek az ellenőrzéshez szüksége lehet, sőt emberi hangon be is mondja, hogy a vizsgált rendszámot eredetileg milyen színű és gyártmányú járműre adták ki.