Bemutatkozás

JELMONDATUNK: TEGYÜNK EGYÜTT ZUGLÓÉRT! 

A Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 1990-ben alakítottuk meg azzal a céllal, hogy részt vállaljunk a kerület közbiztonságának javításában, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésében. A kezdeti létszám 25 fő volt, ami az elmúlt közel két évtizedben folyamatosan nőtt, mára megsokszorozódott. Munkánkat Budapest – Zugló közbiztonsága, közrendje érdekében végezzük, szorosan együttműködve a rendőrséggel, valamint az Önkormányzattal. Tagjaink fáradságot nem kímélve, szabadidejükből végzik önként vállalt munkájukat, évente átlagosan 450 alkalommal látnak el szolgálatot, ez közel 2200 utcán eltöltött órát jelent. Egyesületünk a Budapesti Polgárőr Szövetség kiváló szervezete és tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek.


Működési területünk, felvállalt feladataink:

  • Hagyományos polgárőr tevékenység: megelőző járőr szolgálat, rendezvénybiztosítás, forgalomsegítés

A szakemberek által is az egyik leghatékonyabb megelőzési eszköz a gyalogosan, gépkocsival, kerékpárral vagy kismotorral végrehajtott bűnmegelőzési járőrszolgálat, melyet polgárőreink jól észrevehető formaruhában és megkülönböztethető közlekedési eszközökkel végeznek. A hatékonyság növelése és a szerteágazóbb segítségnyújtási lehetőségének megteremtéséhez polgárőr járőreink rendőrrel és/vagy közterület-felügyelővel is látnak el közös szolgálatot. Az önkormányzat és intézményeinek valamint civil szervezetek felkérésére is rendszeresen közreműködünk a kerületi rendezvények biztosításában. Rendkívüli helyzet – legyen az előkerült háborús robbanószerkezet vagy gázömlés – esetében az elhárításban résztvevő szervezetekkel együttműködve segítjük a terület lezárását, kiürítését és a hátrahagyott értékek biztonságban történő megőrzését.

 

  • Áldozatvédelmi iroda működtetése megelőzési tanácsadás, oktatás, felvilágosítás

Székházunkban működetett áldozatvédelmi irodánk célja: bűncselekmények áldozatainak és a potenciális áldozatoknak segítése, az áldozatvédelmet szolgáló tevékenység feltételrendszerének megteremtése valamint a szakmai munka fejlesztése.

Úgy tartja a mondás, hogy a bajt jobb megelőzni. Ez esetünkben is igaz. Ha már áldozattá válik valaki nehezebb segíteni rajta, mintha ugyanazt az energiát megelőzésre fordítanánk. Ezért tartjuk fontosnak, hogy az iroda kiemelten foglakozzon a megelőzéssel is. A megelőzés minden korosztály számára más módszert igényel, ezért fontos, hogy szelektáltan foglalkozzunk a különböző generációkkal.
A fiatalokat a kábítószer, az alkohol, a felnőttek erőszakossága, a fiatalkori bűnözés fenyegeti. Részükre – játékos – nevelő, oktató programokat szervezünk. Szünidőkben és szabadidejükben pedig lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek internetezésre, hogy addig se kóboroljanak céltalanul az utcán. A rendőrséggel közösen különböző vetélkedőket szervezünk, közös kiadványokat készítünk.
A középkorúakat leginkább a vagyon elleni bűncselekmények fenyegetik. Nekik célszerű a figyelmüket arra irányítani, hogy hogyan tudják a megszerzett vagyonukat megóvni. Ezt a leghatékonyabban tájékoztató kiadványokkal, szakemberek által tartott előadásokkal, lakossági fórumokkal lehet megoldani.
Az idős korosztály a csalóktól, betörőktől és az erőszakos rablásoktól van leginkább veszélyben. Mivel ez a korosztály szereti a társasági rendezvényeket ezért részükre – a nyugdíjas szervezetekkel közösen – előadásokat szervezünk.
Az iroda egyik lényeges tevékenysége a propaganda, az ismeretterjesztés, mivel a lakossággal tudatosítani kell, hogy hogyan lehet megelőzni a bajt, illetve ha már megtörtént, mi a teendő, ki tud segíteni.
A propagandához az ismeretterjesztő kiadványok és a sajtó nyilvánossága mellett az iroda internetes oldalát is fel kívánjuk használni. Igényes tájékoztató és informáló weboldalt készítünk.

Az elmúlt esztendőben alakítottuk ki a „Diákcsíny vagy bűncselekmény?” elnevezésű moduláris rendszerű interaktív foglalkozás sorozatot. A foglalkozásoknak a 12 – 16 éves tanulók a célcsoportjai. Számukra iskolai órákon rendőr – polgárőr előadókkal a leginkább fajsúlyos témákból tartunk ismertetőt, melyeken interaktív módon a saját személyes élményeik és tapasztalataik megosztásával részt is vállalnak. Az eddigi foglalkozások után érkezett visszajelzések alapján, melyeket nemcsak  pedagógusoktól hanem a diákoktól is kaptunk elmondható, hogy sikerült olyan programot kialakítani amely kiemelt érdeklődésre talált. Jelenleg kapacitás problémával küzdünk a jelentős számú felkérés alapján.

  • Ügyeleti szolgálat

Egyesületünk bázisán az önkormányzat támogatásával, a technikai lehetőségekre alapozva és a rendelkezésre álló személyi állomány segítségével napi 24 órában ügyeleti szolgálatot működtetünk. Az ügyeleti szolgálat keretében történik a telefonon, személyesen illetve email-en keresztül érkező állampolgári bejelentések és a társszervezetek valamint a hatóságok részéről érkező kérések  fogadása és az ezekre történő intézkedés, a polgárőr- és a társszervekkel közös szolgálatok koordinálása, események, információk továbbítása és a közvetlen segítségnyújtás megszervezése.

A rendelkezésre álló kapacitás lehetővé teszi, hogy Zugló ügyeleti szolgálata mellett a Budapesti Polgárőrség mindennapi munkáját segítő ügyelet valamint minősített időszakban az országos polgárőr ügyeleti tevékenység bizonyos részfeladatainak ellátása is itt történik.  

  • Önkéntes tűzoltás – műszaki mentés

Zugló ÖTE a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó tagozataként 2006-ban látta meg a napvilágot. Az ÖTE létrehozását a fővárosi katasztrofális időjárások tették szükségessé. Az utóbbi három évben ÖTÉ-nk rohamos fejlődésnek indult, így nem csak a műszaki mentések, hanem a tűzoltás területén is segítséget tudott és tud nyújtani a fővárosi hivatásos tűzoltóknak.
Elsősorban Zugló területén vonulunk (a riasztások kb. 95%-ban), de a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hírközpontjával együttműködve nagyobb káresetek esetén Budapest más pontjára is riasztanak. A vonulási számunk átlagban a hatvanat meghaladja éves szinten. Büszkék vagyunk arra is, hogy a heti 168 órából 30-50 órában készenléti szolgálatot tudunk kiadni, azaz a riasztást követő kettő percen belül a vonulást meg tudjuk kezdeni.
Tűzoltóink önkéntesen (ellenszolgáltatás nélkül), munka és tanulás mellett adnak szolgálatot. Jelenleg 26 szaktevékenységet végző és 3 ifjúsági önkéntes tűzoltóval bír az Egyesületünk. Minden beosztott tűzoltó rendelkezik orvosi alkalmassági vizsgálattal, szakmai végzettséggel.

  • Komplex közbiztonság szolgáltatásának kiegészítő elemei: karitatív tevékenység, véradás szervezése, ételosztás, vízosztás

Szervezetünk kiemelten fontosnak, szívügyének tekinti a karitatív kezdeményezések felkarolását, az elmúlt években számtalan alkalommal segítettük jótékonysági akciók megszervezését és lebonyolítását a kerültben. Rendszeresen szervezünk véradást, részt veszünk étel és élelmiszercsomagok osztásában, hőségriadó elrendelésekor pedig a kerület forgalmas csomópontjain vízosztással segítünk.

 

KÖZÖSEN AZ ÖNKORMÁNYZATTAL. Kerületünk biztonságára az Önkormányzat megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít. A biztonság megteremtésének egyik alappillére az önkormányzat rendőrséggel és polgárőrséggel összehangolt és szervezett együttműködése.
Szervezetünk legfőbb támogatója Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata. Az önkormányzat képviselőivel az elmúlt két évtizedben országosan is egyedülálló együttműködés bontakozott ki, közös célunk a biztonságos Zugló megteremtéséért.

 

EGYÜTT A RENDŐRSÉGGEL. Munkánkat a kerületi rendőrkapitányság  támogatásával, szoros együttműködésben végezzük.  A szolgálatok elvégzéséhez szükséges információkat a rendőrség biztosítja, összpontosítunk az úgynevezett bűnügyi térkép által frekventált területekre. Mind a közrendvédelmi, mind pedig a bűnüldözési alosztály munkatársaival rendkívül jó a kapcsolat, folyamatosak a közös akciók.

Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya .pdf 
Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011.évi közhasznúsági jelentése pdf