Áldozatvédelem

Zuglói Polgárőrség
Budapest – Zugló Önkormányzata
Áldozatvédelmi, Bűnmegelőzési és közbiztonsági Tanácsadó Szolgálat

 

A Zuglói Polgárőrség az Önkormányzattal karöltve, a rendőrség bevonásával tanácsadó irodát nyit.

A Tanácsadó szolgálat feladata:
Bűncselekmények áldozatainak és a potenciális áldozatoknak segítése, az áldozatvédelmet szolgáló tevékenység feltételrendszerének megteremtése, a szakmai munka fejlesztése.

A bűnmegelőzés terén felhalmozódott módszerek, ismeretek cseréje,
Prevenciós programok készítése
Vagyonvédelmi előadások megszervezése és megrendezése.
Lakossági fórumok megszervezése és megrendezése.
Pszichológiai tanácsadás.
Jogi szaktanácsadás.
Kiadványok szerkesztése, kiadása.
Drogprevenciós programok, előadások szervezése.
A Bűnmegelőzés céljainak népszerűsítése, szakmai fejlesztése.

 

A PROGRAMRÓL
A rendszerváltás olyan változást hozott a bűnözésben, amely felkészületlenül érte a társadalmat és a bűnüldözéssel foglalkozókat is. Soha nem látott mértékben nőtt az ismerté vált bűncselekmények száma, ezen belül is az erőszakos bűncselekményeké.
A sajtóban egyre nagyobb számban megjelenő bűnügyi híradások az emberekben negatív irányban befolyásolták a szubjektív biztonságérzet alakulását. Mivel a sajtóban nagyobb teret kaptak az áldozatok, és hozzátartozóik, ezért azok az emberek is romlónak értékelik a közbiztonságot, akik sérelmére még semmilyen bűncselekményt nem követtek még el.
Az erőszak megjelent a civil szférában is, mint az érdekérvényesítés egyik eszköze. Ez az önbíráskodás is az erőszak kultuszának erősödése irányában hat.
Az erőszak, a brutalitás félelmet indukál a polgárok körében. A bűnügyi statisztikák egyértelműen mutatják, hogy mind többen válnak bűncselekmények áldozataivá, szenvednek olyan anyagi kárt, testi vagy lelki sérelmet, amelyek nem orvosolhatók. Gyakorta nemcsak a sértett szenved a bűncselekmény miatt, hanem a hozzátartozói, a családja is.
A sértettek egy részének nincs lehetősége a kártérítésre, biztosítással nem rendelkezik. Az eljárás során pedig többnyire csak megbüntetik az elkövetőt, de a kárt senki nem téríti meg. Ezért a vagyon elleni bűncselekmények áldozatai gyakran kilátástalan helyzetbe kerülnek.
A súlyos anyagi, egzisztenciális hátrány mellett az erőszakos, személy elleni bűncselekmények esetében felmerül az egészségi állapot károsodása, a traumás jellegű lelki sérülés, amely ugyancsak ellehetetleníti az egyén helyzetét.
A büntetőeljárás befejezésekor a bűncselekmény áldozata szinte senkire nem támaszkodhat, senkitől nem remélheti, hogy anyagi, egészségügyi, lelki problémái orvosolva lesznek. Ezért az áldozatvédelem társadalmi méretű összefogást igényel!
Vagyon elleni bűncselekmények áldozatai félnek, hogy ismét áldozattá válhatnak. Szakemberek fognak segíteni nekik a lehetőségeiknek megfelelő vagyonvédelmi módszer megtalálásában.

 

MIELŐTT MEGTÖRTÉNNE

Úgy tartja a mondás, hogy a bajt jobb megelőzni. Ez esetünkben is igaz. Ha már áldozattá válik valaki nehezebb segíteni rajta, mintha ugyanazt az energiát megelőzésre fordítanánk. Ezért tartjuk fontosnak, hogy az iroda kiemelten foglakozzon a megelőzéssel is. A megelőzés minden korosztály számára más módszert igényel, ezért fontos, hogy szelektáltan foglalkozzunk a különböző generációkkal.
A fiatalokat a kábítószer, az alkohol, a felnőttek erőszakossága, a fiatalkori bűnözés fenyegeti. Részükre – játékos – nevelő, oktató programokat kell szervezni. Szünidőkben pedig lehetőséget biztosítanánk a gyerekeknek internetezésre, hogy addig se kóboroljanak céltalanul az utcán. A rendőrséggel közösen különböző vetélkedőket kívánunk szervezni, közös kiadványokat tervezünk készíteni.
A középkorúakat leginkább a vagyon elleni bűncselekmények fenyegetik. Nekik célszerű a figyelmüket arra irányítani, hogy hogyan tudják a megszerzett vagyonukat megóvni. Ezt a leghatékonyabban tájékoztató kiadványokkal, szakemberek által tartott előadásokkal lehet megoldani.
Az idős korosztály a csalóktól, betörőktől és az erőszakos rablásoktól van leginkább veszélyben. Mivel ez a korosztály szereti a társasági rendezvényeket ezért részükre – a nyugdíjas szervezetekkel közösen – előadásokat kívánunk szervezni.
Az iroda egyik lényeges tevékenysége a propaganda, az ismeretterjesztés, mivel a lakossággal tudatosítani kell, hogy hogyan lehet megelőzni a bajt, illetve ha már megtörtént, mi a teendő, ki tud segíteni.
A propagandához az ismeretterjesztő kiadványok és a sajtó nyilvánossága mellett egyesületünk internetes oldalát is fel kívánjuk használni. Igényes tájékoztató és informáló weboldalt kívánunk készíteni.